Privacyverklaring

Privacyverklaring

HARTELIJK WELKOM OP ONZE WEBSITE EN BEDANKT VOOR UW INTERESSE IN ONS BEDRIJF.

We hechten grote waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens die worden verzameld, verwerkt en gebruikt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Uw gegevens worden overeenkomstig de wettelijke vereisten beschermd. Onderstaand een overzicht van de gegevens die worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze homepage en de wijze waarop deze worden gebruikt. 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten evenals andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

EDAG Netherlands B.V. 
Management: Pieter Assies 
Schootense Dreef 21 
5708 HZ Helmond 
Nederland 
Tel.: +31 492 594040 
Fax: +31 492 594050 
E-mail: pieter.assies[at]edag.nl 
Website: www.edag.nl 

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

 1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
  We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover deze vereist zijn voor het aanbieden van een goed functionerende website, inhoud en diensten. Persoonsgegevens van onze gebruikers worden regelmatig alleen na toestemming van de gebruiker verzameld en gebruikt. Een uitzondering geldt wanneer toestemming vooraf om feitelijke redenen niet verkregen kan worden en de verwerking van de gegevens op basis van wettelijke voorschriften is toegestaan.
   
 2. Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
  Als we voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient art. 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. 
  Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 lid 1 sub b van de AVG als wettelijke grondslag. Dat geldt ook voor verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 

  Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient art. 6 lid 1 sub c van de AVG als wettelijke grondslag.

  Als de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 lid 1 sub d van de AVG als wettelijke grondslag.

  Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 lid 1 sub f van de AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking. 
   
 3.  Wissen van gegevens en bewaartermijn
  De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn opgeslagen. Gegevens kunnen bovendien opgeslagen worden als dat voorzien is door de Europese of nationale wetgevers in EU-verordeningen, -wetten of overige -voorschriften, waaraan de verantwoordelijke gehouden is. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij er een noodzaak is om de gegevens langer te bewaren in verband met het sluiten van een overeenkomst of het nakomen van een overeenkomst.

III. Beschikbaar stellen van de website en aanmaken van logbestanden

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Bij elk bezoek aan onze website legt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de bezoeker vast. 

  De volgende gegevens worden daarbij verzameld:
  (1)  Het IP-adres van de gebruiker
  (2) Datum en tijdstip van bezoek.

  De gegevens worden ook in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.
   
 2. Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking
  De wettelijke grondslag voor het tijdelijk opslaan van gegevens en logbestanden is art. 6 lid 1 sub f van de AVG.
   
 3. Doel van de gegevensverwerking
  Het tijdelijk opslaan van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker beschikbaar te kunnen stellen. Daarvoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

  Het opslaan in logbestanden vindt plaats om functioneren van de website te garanderen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. De gegevens worden in dit verband niet voor marketingdoeleinden gebruikt. 

  Deze doeleinden zijn ook de grondslag voor ons gerechtvaardigde belang met betrekking tot gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 sub f van de AVG.
   
 4. Bewaartermijn
  De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Als het gaat om het verzamelen van de gegevens voor het aanbieden van de website, gebeurt dit als de desbetreffende sessie beëindigd is. 

  Als het gaat om het opslaan van de gegevens in logbestanden, gebeurt dit uiterlijk na zeven dagen. Langer opslaan is mogelijk. In dat geval wordt het IP-adres van de gebruiker gewist of geanonimiseerd, zodat identificatie van de bezoekende klant niet meer mogelijk is.
   
 5. Recht van bezwaar en recht op wissing
  Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van de voormelde gegevens in dit kader, dan kunt u geen gebruik maken van onze website. 

IV. Gebruik van cookies

De Engelstalige versie van deze beschrijving is leidend. 

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op het computersysteem van de gebruiker in of door de internetbrowser worden opgeslagen. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd de volgende keer dat de website wordt bezocht.

  We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die toegang heeft, wordt geïdentificeerd als de gebruiker van de ene pagina naar de andere verandert.

  De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:
  (1)    Het IP-adres van de gebruiker
  (2)    Datum en tijd van toegang
  (3)    Hoeveelheid overgedragen gegevens
  (4)    Onderzoekend domein

  Op onze website maken we ook gebruik van cookies die het mogelijk maken om het surfgedrag van de gebruiker te analyseren.

  Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:
  (1)    Type apparatuur, model, merk, schermresolutie
  (2)    Besturingssysteem, versies, families
  (3)    Browser, versie, configuratie, engines, plug-ins, taal, taalcode
  (4)    Locatiegegevens
  (5)    Gegevens van de aanbieder
  (6)    Pagina's per bezoek, aantal bezoeken, herhaalbezoeken, tijdstip van bezoek, datum van bezoek
  (7)    Ingangspagina's, uitgangspagina's, pagina-URL, titel van de pagina, zoekitems, downloads
  (8)    Zoekmachines, zoekitem, websites, sociale netwerken
  (9)    Campagnes, sleutelwoord van de campagne

  Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd dat functionele cookies worden gebruikt, evenals cookies voor analyse- en marketingdoeleinden, en een Cookie Consent Manager wordt gebruikt om zijn of haar toestemming te verkrijgen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die in dit verband worden gebruikt. In dit verband wordt ook informatie over deze privacyverklaring verstrekt.

  Gedetailleerde informatie over hoe de individuele cookies werken, informatie over hoe lang ze werken en details of derden toegang hebben tot deze cookies is ook te vinden in de Cookie Consent Manager. U kunt de Cookie Consent Manager op elk moment openen door op de overeenkomstige knop in de voettekst van onze website te klikken.

  2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking
  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 par. 1 p. 1 punt f van de AVG.
  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van functionele cookies en cookies voor analyse- en marketingdoeleinden is art. 6 par. 1 p. 1 punt a van de AVG samen met de analoge bepalingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  3. Doel van de gegevensverwerking
  Afhankelijk van het beoogde gebruik en de functie, verdelen we cookies in de volgende categorieën:
  a)    Technisch noodzakelijke cookies
  Technisch noodzakelijke cookies garanderen functies zonder welke onze website niet kan worden gebruikt voor het beoogde gebruik. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt, d.w.z. het zijn first party cookies. Dit betekent dat alle informatie die is opgeslagen in de cookies wordt teruggestuurd naar onze website.Technisch noodzakelijke cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om ervoor te zorgen dat gebruikers die zich hebben aangemeld altijd ingelogd blijven bij het bezoeken van verschillende subpagina's van onze website, en dus niet elke keer dat ze een nieuwe pagina openen hun inloggegevens opnieuw moeten invoeren.

  Het is mogelijk en toegestaan om technisch noodzakelijke cookies op onze website te gebruiken zonder voorafgaande toestemming. Om deze reden kunnen individuele technisch noodzakelijke cookies niet worden geactiveerd of gedeactiveerd.Deze doeleinden zijn ook in ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 par. 1 p. 1 punt f van de AVG. Ons belang bij het onbelemmerd aanbieden van onze website en de diensten die deze aanbiedt, prevaleert.

  b)    Functionele cookies
  Functionele cookies stellen onze website in staat om informatie op te slaan die al is ingevoerd (zoals geregistreerde naam, taalkeuze of de locatie van een gebruiker) en op basis van deze informatie verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. De manier waarop deze cookies gegevens verzamelen en opslaan, zorgt ervoor dat gebruikersgedrag op andere websites niet kan worden gevolgd.

  c)    Prestatiecookies
  Om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van de website te verbeteren, verzamelen prestatiecookies geaggregeerde informatie over hoe deze wordt gebruikt. Deze cookies helpen ons om te bepalen of, hoe vaak en hoe lang welke website-subpagina's worden bezocht en welke inhoud van bijzondere interesse is voor gebruikers.

  Deze cookies slaan geen informatie op waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. De verzamelde informatie wordt geaggregeerd en stelt ons niet in staat om het individu rechtstreeks te identificeren. Het enige doel dat het dient is om statistieken samen te stellen om de inhoud van onze website beter af te stemmen op de behoeften van onze gebruikers, om de gebruikerservaring te verbeteren en om ons dienstenaanbod te optimaliseren.

  d)    Marketingcookies
  Marketingcookies zijn afkomstig van externe advertentiebedrijven (cookies van derden) en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door de gebruiker worden bezocht, om gerichte advertenties voor de gebruiker te maken en om advertenties weer te geven op basis van de interesses van de gebruiker. Ze worden ook gebruikt om de frequentie waarmee een advertentie verschijnt te beperken en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Deze informatie kan worden gedeeld met derden, bijvoorbeeld adverteerders.

  4. Bewaartermijn, recht van bezwaar en recht op verwijdering
  Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze website gestuurd. Als gebruiker heb je dus de volledige controle over het gebruik van cookies.

  Zelfs als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst. Gebruik hiervoor een van de volgende opties:
  •    U kunt ons laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken of uw instellingen wilt wijzigen in onze Cookie Consent Manager, die op elk moment toegankelijk is via de website.
  •    U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware hierop af te stemmen; wij willen u er echter op attenderen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.
  •    Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment uit uw instellingen worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren.
  •    Verder kunt u het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van onze websites (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is voor uw browser.
  •    U kunt ook de tools gebruiken die zijn ontwikkeld als onderdeel van zelfreguleringsprogramma's in veel landen, bijv. www.aboutads.info/choices/ (VS) of http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices (EU), om marketingcookies te beheren.

V. E-mailcontact sollicitanten

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Sollicitanten kunnen contact opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail meegestuurde persoonsgegevens van de sollicitant opgeslagen.
   
 2. Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking
  The legal basis for the processing of data, provided the user's consent has been obtained, is Art. 6 para. 1 p. 1 point a of the GDPR.
   
 3. Doel van de gegevensverwerking
  Om in contact te kunnen treden met de sollicitant, is het nodig de gegevens van de sollicitant op te slaan.
   
 4. Bewaartermijn
  De gegevens worden vier weken na afloop van de sollicitatieperiode verwijderd. Bij een langere bewaarperiode zal vooraf toestemming gevraagd worden. De bewaartermijn zal dan maximaal een jaar zijn. 
   
 5. Recht van bezwaar en recht op wissing
  Als solicitant hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de uw gegevens te laten verwijderen. De over u opgeslagen gegevens kunt u te allen tijde laten wijzigen. 

VI. Contactformulier en e-mailcontact

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Op onze website staat een contactformulier dat u kunt gebruiken voor e-mailcontact. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt, dan worden de in het scherm ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. 

  Verplichte gegevens zijn: 
  (1)    Bedrijf 
  (2)    Naam, voornaam 
  (3)    E-mailadres 
  (4)    Uw bericht aan ons

  Daarnaast kunt u de volgende gegevens indien gewenst invoeren: 
  (5)    Telefoonnr. 
  (6)    Straat, huisnummer 
  (7)    Postcode, plaats 
  (8)    Land 

  Op het moment van verzending van het bericht worden tevens de volgende gegevens opgeslagen: 
  (9)    Het IP-adres van de gebruiker 
  (10)    Datum en tijdstip van registratie  

  Voor de verwerking van de gegevens wordt als onderdeel van het verzenden uw toestemming gevraagd en verwezen naar deze privacyverklaring. 

  U kunt tevens contact opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail meegestuurde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.  

  De gegevens worden in dit kader niet aan derden overgedragen. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt. 
   

 2. Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

  De wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens na ontvangst van toestemming van de gebruiker is art. 6 lid 1 sub a van de AVG. 

  De wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het toesturen van een e-mail verzonden worden, is art. 6 lid 1 sub f van de AVG. Als het e-mailcontact tot doel heeft een overeenkomst te sluiten, dan is de extra wettelijke grondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b van de AVG.
   

 3. Doel van de gegevensverwerking
  In geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste gerechtvaardigde belang met betrekking tot de verwerking van gegevens. Wij gebruiken de persoonsgegevens uit het invoerscherm alleen voor de afhandeling van het contact. 
  De overige tijdens het verzenden verwerkte persoonsgegevens dienen ervoor misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.
   
 4. Bewaartermijn

  De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de per e-mail verstuurde persoonsgegevens geldt dat als de desbetreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie wordt als beëindigd beschouwd, als uit de omstandigheden geconcludeerd kan worden dat de desbetreffende kwestie definitief afgerond is.  

  De extra tijdens het versturen verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.
   

 5. Recht van bezwaar en recht op wissing
  De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, dan kan hij op elk moment bezwaar maken tegen het opslaan van zijn persoonsgegevens. In zo'n geval kan de conversatie niet vervolgd worden. 

  Alle persoonsgegevens die in het kader van het contactverzoek zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.

VII. Webtracking

 1. Beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens en mate waarin deze gegevens worden verwerkt
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Dit maakt het mogelijk om gegevens van, sessies met en interacties tussen meerdere apparaten toe te wijzen aan een gepseudonimiseerde gebruikers-ID, waardoor de activiteiten van een gebruiker op meerdere apparaten kunnen worden geanalyseerd.

  Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen. Hiermee kan het gebruik van de website worden geanalyseerd. In de regel wordt de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website overgebracht naar een server van Google in de VS, waar deze informatie wordt opgeslagen. Als anonimisering van IP-adressen op deze website is geactiveerd, zal Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn in de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte uw IP-adres inkorten. Namens de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet voor de website-eigenaar uit te voeren.

  Hiervoor worden de volgende gegevens over u verwerkt:
  • Het IP-adres van de gebruiker
  • Datum en tijd van toegang
  • Inlog-informatie
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens
  • Aanvragend domein
  • Type apparaat, model, merk, schermresolutie
  • Besturingssysteem, versies, families
  • Browser, versie, configuratie, machines, plug-ins, taal, taalcode
  • Locatiegegevens
  • Gegevens van provider
  • Pagina's per bezoek, aantal bezoeken, herhaalde bezoeken, tijd van bezoek, datum van bezoek
  • Toegangspagina's, uitgangspagina's, pagina-URL, titel van pagina, zoekitems, downloads
  • Zoekmachines, zoekitem, websites, sociale netwerken
  • Campagnes, campagnetrefwoord
   Het IP-adres dat door uw browser via Google Analytics wordt verzonden, wordt door Google niet gekoppeld aan andere gegevens.
    
 2. ​​​​​​Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
  De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1a van de AVG.
   
 3. Doel van gegevensverwerking
  Het doel achter het gebruik van de webanalysedienst is het analyseren en regelmatig verbeteren van het gebruik van onze website. De verkregen statistieken stellen ons in staat om onze diensten te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de VS zijn standaard contractuele voorwaarden overeengekomen met Google volgens de voorwaarden van de contractuele afspraken. 
   
 4. Bewaartermijn, recht op bezwaar en recht op verwijdering
  Alle gegevens die door Google worden verzonden en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersauthenticatie (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden automatisch na 14 maanden verwijderd. Volgens Google worden gegevens die aan het einde van de bewaarperiode zijn gekomen, eenmaal per maand automatisch verwijderd. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij geen invloed hebben op hoe lang gegevens door Google worden bewaard.
  U kunt voorkomen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; wij willen u er echter op wijzen dat als u dat doet, dit ertoe kan leiden dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Verder kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

  Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website worden verzameld. Om het verzamelen van gegevens op meerdere apparaten door Universal Analytics te voorkomen, moet u de opt-out op alle gebruikte apparaten activeren. Klik hier om de opt-out-cookie in te stellen: tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de functie "_anonymizeIp()". Deze functie garandeert dat IP-adressen in verkorte vorm worden verwerkt, waardoor het onmogelijk is ze naar een specifieke gebruiker te herleiden. Als de over u verzamelde gegevens een directe persoonlijke link naar u opleveren, wordt deze link onmiddellijk geblokkeerd. De betreffende persoonsgegevens worden dan onmiddellijk verwijderd.

  Informatie over de externe dienstverlener

  Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

  De gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/. 

  Een overzicht van het privacybeleid is te vinden op: https://policies.google.com/?hl=en-US. Het privacybeleid is te vinden op: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US. 

  Wij hebben hiervoor ook een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. 

VIII. Integratie van Google Maps

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
  Op deze website gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen we u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

  Door het bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende subsite van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de volgende gegevens verzonden:

  (1) IP-adres van de bezoekende computer
  (2) Datum en tijdstip van de aanvraag

  Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat ze worden toegewezen aan uw profiel bij Google, moet u uitloggen voordat u de link aanklikt. 

  Daarnaast kan Google afhankelijk van de instellingen door de gebruiker zelf locatiegegevens bepalen. Daarvoor is echter altijd uw toestemming voor het gebruik van deze gegevens nodig, die u door middel van een verzoek bij Google kunt weigeren.

  Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inaanbieder kunt u de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder raadplegen. Daarin vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

  Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en om deze reden zijn met Google standaardcontractvoorwaarden overeengekomen.
   
 2. Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking
  De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 sub f van de AVG. De wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens na ontvangst van toestemming van de gebruiker is art. 6 lid 1 sub a van de AVG.
   
 3. Doel van de gegevensverwerking
  Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt ze voor doeleinden als reclame, marktonderzoek en/of vormgeving op maat van zijn website. Een dergelijke verwerking vindt met name (zelfs bij niet ingelogde gebruikers) plaats voor op maat gemaakte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren.
   
 4. Bewaartermijn
  We hebben noch invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsactiviteiten noch zijn wij bekend met de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doelen van de verwerking en de bewaartermijnen. Tevens hebben wij geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door Google. 
   
 5. Recht van bezwaar en recht op wissing
  U kunt voorkomen dat gegevens aan een bestaand profiel bij Google worden toegevoegd door vóór het activeren van de link uit te loggen. U hebt recht op bezwaar tegen het opstellen van dit gebruikersprofiel en daarvoor moet u zich tot Google richten.

IX. Rechten van de betrokkene
Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke:

 1. Recht op informatie
  U kunt de verantwoordelijke verzoeken om een bevestiging of u betreffende persoonsgegevens door ons verwerkt worden.  

  Als ze verwerkt worden, dan kunt u van de verantwoordelijke over de volgende informatie inlichtingen verlangen:

  (1) de verwerkingsdoeleinden van de persoonsgegevens;
  (2) de betrokken categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
  (3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
  (4) de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
  (5) dat de betrokkene het recht heeft de verantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken; 
  (6) dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  (7) alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
  (8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in art. 22 lid 1 en 4 van de AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

  U hebt het recht informatie te ontvangen over of de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband hebt u het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig art. 46 van de AVG inzake de doorgifte.
   
 2. Recht op rectificatie
  U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling tegenover de verantwoordelijke voor zover de u betreffende persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de rectificatie onverwijld door te voeren.
   
 3. Recht op beperking van de verwerking
  Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens verlangen:

  (1) als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens voor een duur betwist die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  (2) de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens afwijst en tegelijkertijd de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;
  (3) de verantwoordelijke de persoonsgegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer nodig heeft, maar deze wel moet hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
  (4)    als u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking volgens art. 21 lid 1 van de AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen uw redenen.

  Als de verwerking van u betreffende persoonsgegevens beperkt is, dan mogen deze gegevens – afgezien van het bewaren – alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of juridische persoon of om reden van een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat worden verwerkt.

  Als de beperking van de verwerking op basis van de hiervoor genoemde voorwaarden wordt beperkt, dan wordt u daarover door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.
   
 4. Recht om vergeten te worden
  a)    Verwijderingsplicht
  U hebt het recht van de verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

  (1) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
  (2) U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a van de AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking. 
  (3) U maakt overeenkomstig art. 21 lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 2 van de AVG.  
  (4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  (5) De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verantwoordelijke rust.  
  (6) De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8 lid 1 van de AVG. 

  b)    I Informatie aan derden 
  IWanneer de verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art. 17 lid 1 van de AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

  c)    Uitzonderingen
  Het recht om vergeten te worden geldt niet voor zover de verwerking noodzakelijk is 

  (1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  (2) voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is verleend;
  (3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9 lid 2 sub h en i evenals art. 9 lid 3 van de AVG; 
  (4) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 lid 1 van de AVG, voor zover het in lid a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of 
  (5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 
   
 5. Recht op informatie
  Als u bij de verantwoordelijke gebruik hebt gemaakt van het recht op rectificatie, verwijdering of beperking, dan is deze verplicht alle ontvangers waaraan de u betreffende persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt op de hoogte te brengen van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of met onevenredige inspanning gepaard gaat. 

  U hebt tegenover de verantwoordelijke het recht over deze ontvangers geïnformeerd te worden. 
   
 6. Recht op dataportabiliteit 
  U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien 

  (1) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6 lid 1 sub a van de AVG of art. 9 lid 2 sub a van de AVG of op een overeenkomst uit hoofde van art. 6 lid 1 sub b van de AVG en 
  (2) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. 

  Bij de uitoefening van dit recht hebt u tevens het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Er mag geen afbreuk gedaan worden aan de rechten en vrijheden van anderen. 

  Het recht op dataportabiliteit geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is verleend.
   
 7. Recht van bezwaar

  U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 sub e of f van de AVG; met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.  

  De verantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

  Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. 

  Als u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. 

  In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties. 
   

 8. Recht op intrekking van de toestemmingsverklaring met betrekking tot gegevensbescherming 
  U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
   
 9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering
  U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

  Dit geldt niet als het besluit 
  (1)  noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, 
  (2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of 
  (3) met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

  Nochtans worden deze besluiten niet op de in art. 9 lid 1 van de AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens gebaseerd, tenzij art. 9 lid 2 sub a of g van toepassing is en er geschikte maatregelen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene zijn getroffen.

  In de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verantwoordelijke geschikte maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.
   
 10. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit 
  Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens te Den Haag, www.autoriteitspersoonsgegevens.nl met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.  
  De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 van de AVG. 
  Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018. Ons privacy beleid kan door ons voortdurend worden herzien. De gewijzigde versie zal telkens worden gepubliceerd op onze website www.edag.nl. 
Loading