Terug

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Bij EDAG helpen wij bedrijven hun producten en diensten duurzaam, circulair en toekomstbestendig te maken. Veel modewoorden benoemen hetzelfde idee, maar wij kijken voorbij deze modewoorden en trends. Aan de basis van verbetering op elk gebied ligt meetbare informatie. Wij houden ons bezig met het ontwikkelen van snelle methoden om het milieueffect van een ontwerp voor een aantal meetbare gegevens in te schatten. Een voorbeeld van deze methoden is de ‘Quick Scan Life Cycle Analysis’ waarmee, zonder in detail te treden, u een indicatie kunt krijgen van waar het zwaartepunt van de milieubelasting van uw product ligt.

Met deze methoden kunnen slimme ontwerpbeslissingen vroeg in het ontwerp- en engineeringproces worden genomen. Dit loopt parallel met de eerste inschatting van projectkosten en kan worden geïntegreerd in bestaande besluitvormingsprocessen.

EDAG Nederland is in staat om uitzonderlijk aerodynamische, lichtgewicht en efficiënte ontwerpen te maken. Met behulp van bestaande of geavanceerde technologie kunnen wij uw productideeën optimaliseren om een verminderde impact op het milieu te realiseren en kunnen wij uw zoektocht naar het volgende geweldige productidee begeleiden. Onze expertise bij Computer Aided Engineering (CAE) bespaart niet alleen tijd en geld in de ontwerpfase, het creëert ook geavanceerdere ontwerpen met verbeterde materiaalefficiëntie en prestaties.

Voor duurzame ontwikkeling bestaat er niet één enkele simpele oplossing. Het combineren van expertise op vele gebieden en het hanteren van besluitvorming op basis van meetbare waarden resulteert echter in een duidelijk voordeel bij het nemen van op feiten gebaseerde beslissingen, waarbij verder wordt gekeken dan de nieuwste trends om blijvende verandering tot stand te brengen.

Ons doel is om duurzame productontwikkeling een vast onderdeel te maken van elke productontwikkelingscyclus en dit te doen met behulp van meetinstrumenten waarmee ontwerp- en engineeringbeslissingen kunnen worden genomen en verbeteringen kunnen worden gemeten. Wij willen niet alleen wet- en regelgeving en druk van buitenaf volgen, wij willen een actieve bijdrage leveren aan duurzame innovatie.

Loading

Edag Weltweit